NLKRG

Waarom een NLKRG?
De NLKRG komt op voor de belangen van geadopteerde Koreanen in Nederland die willen weten of alles eerlijk verlopen is met betrekking tot hun adoptie. Zowel in Korea als in Nederland. En of al hun gegevens juist en compleet zijn.

Al vanaf de jaren ’90 werd het duidelijk dat adoptiepapieren niet klopten of onwaarschijnlijk veel op elkaar leken. De generatie die toen twintigers waren, hebben hier verder geen diepgaand onderzoek naar gedaan. De Korea Social Service (KSS) en andere kindertehuizen in Korea gaven ook geen toegang tot adoptiepapieren en -dossiers. Doordat de meeste geadopteerden nog jong waren, geen Koreaans spraken en geen idee hadden dat er informatie werd achtergehouden, is er toen niet doorgevraagd of geprotesteerd.

ImageImageImage
Image

DKRG
Inmiddels zijn er vele jaren voorbijgegaan en is er een groep Deense geadopteerden opgestaan onder leiding van de jurist Peter Moller. Deze groep, die zich Danish Korean Rights Group (DKRG) noemt, heeft zijn adoptiedossiers naast elkaar gelegd en ontdekt dat er veel gegevens niet kunnen kloppen of opvallend veel op elkaar lijken. Zij hebben al hun ontdekkingen en vragen op een rij gezet en vervolgens een aanklacht ingediend bij de Truth and Reconciliation Commission (TRC) in Korea met het verzoek om de werkwijze bij adopties in Korea te onderzoeken.

Schaduwdossiers
Naast informatie die niet blijkt te kloppen in persoonlijke gegevens, blijkt het dat de adoptie instanties van HOLT en de KSS schaduwdossiers hebben van geadopteerden. In deze schaduwdossiers kan staan dat je geen ‘orphan’ (wees of vondeling) bent, maar dat je familie bekend is. In veel gevallen is nu al duidelijk geworden dat geadopteerden volgens hun dossier wees zijn maar dat in werkelijkheid helemaal niet waren. Ze werden op papier wees gemaakt. Om geadopteerd te kunnen worden, was het belangrijk dat je als kind geregistreerd stond als wees zonder familieregister: ‘hojuk’, die kregen dan een eigen ‘hojuk’. Ook bij kinderen die wel ingeschreven stonden in de ‘hojuk’ van hun familie zijn er gevallen bekend dat er een nieuwe identiteit aangemaakt is met een eigen ‘hojuk’. Hierdoor kon er gemakkelijk identiteitsfraude plaatsvinden. Deze identiteitsfraude is overduidelijk een geval van schending van mensenrechten waar zowel adoptiebureaus alsmede overheid bij betrokken waren.
Op deze manier konden kinderen ook verwisseld worden. In bepaalde gevallen zijn kinderen zelfs verwisseld met kinderen die al beloofd waren aan families maar voor vertrek naar de adoptieouders waren overleden.

ImageImageImage
Image

Adoptiebureaus
Op dit moment wil de NLKRG proberen om toegang tot al onze adoptiegegevens te krijgen en deze dossiers veilig te stellen. Vanuit de DKRG is nu alle aandacht gericht op de Koreaanse adoptie instanties Holt en KSS. Bijna iedere Koreaans geadopteerde in Nederland is via de KSS naar Nederland gekomen. De KSS heeft ook alle (schaduw)dossiers in handen. (Enkele Koreaans geadopteerden in Nederland zijn via ISS, privéadopties of andere adoptiebureaus geadopteerd.)

Om meer druk uit te kunnen oefenen werkt de NLKRG nauw samen met de zusterorganisaties in Denemarken, Noorwegen, Zweden, België en Australië & de VS. We willen gezamenlijk dat Holt en KSS, maar de andere twee grote adoptie instanties Eastern en SWS ook, deze dossiers overhandigen aan een neutrale partij onder toezicht van de Koreaanse regering.
De Truth and Reconciliation Commission heeft inmiddels op 6-12-2022 uitspraak gedaan dat zij het verzoek van de DKRG zal inwilligen en een onderzoek zal starten naar de adoptiepraktijken in het verleden. Er zijn inmiddels 306 cases van adoptiedossiers die niet kloppen aangeboden bij de TRC om te onderzoeken. Een laatste deel zal op 9-12-2022 nog aangeboden worden. De TRC zal voor nu starten met een onderzoek naar 34 cases. Belangrijk is dat er druk blijft bestaan om adoptie in het geheel te onderzoeken. Alleen op deze manier krijgen we toegang tot de waarheid achter onze adopties.

Wat is tot nu toe blootgelegd?

  • Etnische zuivering
  • Persoonsverwisselingen
  • Systematische dossiervervalsingen (naam/ leeftijd/ orphanhood/...)
  • Mishandeling/ verwaarlozing binnen de KSS en Holt
  • Onder valse voorwendselen biologische ouders tot afstand van hun kind bewegen

Wat is ondernomen door de DKRG?

  • Persoonlijke dossiers verzamelen
  • Systematische patronen verzamelen
  • Lobby in Korea om Internationale Adoptie onderzocht te krijgen
  • Indienen van cases bij TRC in Korea
  • Spreektijd voor de National Assembly in Seoul
Image