Op 1 mei 2019 startte de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adopties onder leiding van Tjibbe Joustra haar onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967-1998 (bron: Raad voor de kinderbescherming 25-04-2019). De commissie bestond naast de heer mr. Tjibbe Joustra uit mevrouw prof. dr. Beatrice de Graaf en de heer mr. Bert-Jan Houtzagers. Het onderzoeksteam bestond uit prof. dr. ir. G.E. (Georg) Frerks (hoofdonderzoeker), Y.S.A. (Yannick) Balk MA (projectcoördinator en onderzoeker) en N.M. (Niels) Terpstra MA (onderzoeker, tot juli 2020). Zij werden op voltijds en tijdelijke basis ondersteund door de onderzoeksmedewerkers J. (Juul) Dresen MA en N. (Niels) Ottenheim MA en op deeltijds en tijdelijke basis door student-assistenten A.S. (Sophie) Bijleveld MA, E. (Esmée) Koelink MA en L. (Bert) van Laar MA.

Op 8 februari 2021 kwam de commissie met haar rapport naar buiten. In dit rapport werd gewag gemaakt van structurele misstanden als vervalsing van documenten, corruptie, fraude en kinderhandel in de onderzochte landen Brazilië, Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka. Hierbij is vastgesteld dat ook de Nederlandse overheid bijgedragen heeft tot het in stand houden van deze misstanden doordat zij in bepaalde gevallen hiervan op de hoogte was maar niet heeft ingegrepen. Daarnaast is door de commissie geconcludeerd dat in alle achttien ‘aanvullende’ gescreende landen signalen van misstanden voorkomen en dat misstanden bij interlandelijke adoptie een systematisch probleem vormen, ongeacht het herkomstland.

Zuid-Korea is niet daadwerkelijk meegenomen in dit onderzoek maar heeft slechts onderdeel uitgemaakt van deze zijdelingse screening. Dit is zeer betreurenswaardig omdat het Zuid-Koreaanse interlandelijke adoptiesysteem model heeft gestaan voor andere herkomstlanden (Bron: The Global Orphan Adoption System by Dr. Kyung-eun Lee). Daarnaast was adoptie uit Zuid-Korea tevens het begin van grootschalige interlandelijke adoptie in Nederland.