Nieuws vanuit de NLKRG – dec 2022

In aanloop naar de feestdagen is het even stil geweest omtrent de ontwikkelingen binnen de NLKRG. Toch achter de schermen zijn we druk bezig om de NLKRG een officiële status te geven. Deze week hebben we een eerste meeting met de notaris om de statuten van de stichting door te spreken en te bespreken wat verder nog nodig is voor het bekrachtigen van de oprichting van de NLKRG.

Hierbij is de samenwerking met Arierang goed om te melden. Arierang heeft aangegeven dat ze achter onze oprichting staat en ondersteunt deze mogelijk ook in de vorm van subsidiebijdrage aan de oprichtingskosten. Daarnaast staat in samenwerking met Arierang een AZ-dag op de planning in het teken van onze adoptiedossiers en het adoptieproces.

Verder zijn de eerste contacten gelegd met de Nederlandse media en hebben we bijgedragen aan een artikel van de NOS en de NRC omtrent het TRC-onderzoek. Deze contacten willen ook graag op de hoogte gehouden worden over nieuwe ontwikkelingen.

N.a.v. de vergadering dd. 18-12-2022 hebben we de indeling van de website overzichtelijker gemaakt. Er is een Koreaanse vertaling van de startpagina toegevoegd. Dit kan van belang zijn naarmate de interesse vanuit Korea groter wordt tijdens het TRC-onderzoek. Ook is een praktische pagina toegevoegd wat geadopteerden zelf kunnen ondernemen. De eerste stap is het maken van een tijdlijn. De uitleg staat op de website en is vertaald vanuit de originele informatie opgesteld door Nia Toftager (Koreaans geadopteerde uit Denemarken).

We gaan nu aan de slag met de aanmeldingen voor de commissies. Naar aanleiding van de feedback tijdens de 3e meeting wordt nadrukkelijk uitgesproken dat we samen met elkaar de commissies vorm willen geven. Niemand is nog expert en elke input is van belang. We hebben de doelen omschreven om richting te geven aan de commissies. Maar het werkelijke proces zal nog moeten starten en al doende zullen we leren. We gaan een eerste bijeenkomst organiseren voor inmiddels aangemelden en voor personen die ook geïnteresseerd zijn om een steentje bij te dragen aan een van de doelen van de NLKRG. We zijn blij en trots dat er in zo’n korte tijd veel interesse is voor de activiteiten van de NLKRG en zullen er hard aan werken om dit verder bekendheid te geven. Het eerste begin is er maar het is belangrijk om dit uit te bouwen met zoveel mogelijk mensen zodat iedereen gezien en gehoord wordt.

Voor nu hartelijk dank voor ieders belangstelling, bijdragen en gewaardeerde feedback!

Een heel fijn uiteinde en alvast proost op een knallend 2023!

Warme groet,

Bestuur NLKRG