Organisatiestructuur

Dagelijks bestuur:

  • Voorzitter Mi Young Sung
  • Secretaris Mi Ae Kim
  • Penningmeester Dong Ju Park
  • Algemeen bestuurslid Dong Hee Kim

  • Informatietechnologie Seung Yup Shin
  • Vertalingen en research Seo Vin Shin

Vertalingen

Voor vertalingen (NL<->KR, ENG<->KR, zowel op dagelijks als academisch niveau) van brieven of documenten , alsmede vertalen bij een bezoek aan KSS kun je een e-mail sturen naar: seovin@nlkrg.nl

Tarieven:

  • brieven/ documenten: €25,- à 15 zinnen
  • vertalen op locatie: €60,- per uur

Donaties

Om de belangen te dienen van Koreaans geadopteerden die zoeken naar de waarheid achter hun oorsprong en hun adoptie naar Nederland zijn donaties nodig en van harte welkom. Draagt u onze zaak een warm hart toe wordt u van harte uitgenodigd om donateur te worden. Hiervoor stuurt u een mail naar de secretaris van de stichting secretaris@nlkrg.nl.

Contact

NLKRG
E-mail: info@nlkrg.nl
Website: www.nlkrg.nl
Facebook Publieke pagina
Facebook Privé pagina, alleen geopend voor geadopteerde Koreanen

Ontwerp en realisatie Meester Ontwerpers, Amsterdam