Rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

Aanleiding

In augustus 2017 krijgt het ministerie van Justitie en Veiligheid een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob-verzoek) van een geadopteerde die meer te weten wil komen over zijn illegale adoptie uit Brazilië. Bij de beantwoording van de vraag1 treft het ministerie archiefstukken aan die aanwijzingen bevatten dat één of meerdere aan de Nederlandse overheid verbonden personen betrokken waren bij illegale adopties uit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig.

Lees hier het Rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie >

Lees hier de Bijlagen van het Rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie >